เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
Social-Network
facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 340
สัปดาห์นี้7,936
เดือนนี้43,817
ปีนี้525,804
ทั้งหมด999,028

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเดื่อ [10 สิงหาคม 2565]
เทศบาลตำบลทับมา รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 [8 สิงหาคม 2565]
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย [7 สิงหาคม 2565]
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าโขลง [5 สิงหาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาวางระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน ของกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ