messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขแล้ะสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 56 0029 ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศ ผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักสะพานหิน - สาย 36 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗๕ แพค ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ งาน ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความเปิดโครงการ ป้ายสแตนดี้และป้ายรณรงค์แบบถือ จำนวน 3 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าต้นไม้ จำนวน 5 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5

× เทศบาลตำบลทับมา