เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความเปิดโครงการ ป้ายสแตนดี้และป้ายรณรงค์แบบถือ จำนวน 3 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าต้นไม้ จำนวน 5 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสวู้ดติดสติ๊กเกอร์พร้อมข้อความเจาะห่วงโซ่ ขนาด 30x30 ซม. โครงการชุมชนปลอดโฟมและถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดชุมชน สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลขึงโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แหลมไผ่ ซอย ๒ ชุมชนบ้านหนองมะหาดหมู่ที่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบแบบฐานแผ่ ขนาด 12 เมตร ยาว 23.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๕ x ๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (แบตเตอรี่) ของรถตู้ปรับอากาศหมายเลขทะเบียน นข ๘๔๑๒ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๑๔ ของสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง (งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข) ของสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู แผ่นพับกระดาษอาร์ทมัน และแสตนดี้ทำจากสติ๊กเกอร์พีวีซี จำนวน 3 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พร้อมอุปกรณ์ กล่อง ๕๐ ชุด ในโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ กล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กช ๒๗๗๓ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔๗-๐๐๐๔ จำนวน ๖ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวยจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 6564 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001 53 0006 จำนวน 11 รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4