เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 จำนวน 65 เล่ม
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2011 ระยอง ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.90040 ถนนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.90163 ถนนทวีลาภ หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.90171 ถนนซอยนายมิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.90147 ถนนลุงผล หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-1307 ระยอง ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการเฝ้าระวังน้ำคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้และป้ายโรลอัพ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทับมา ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมร 917 ระยอง ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพรรณไม้ท้องถิ่นพร้อมลวดสลิงและกิ๊ปจับลวดสลิงและสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดักไขมัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ถัง โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสปอตประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาในการทิ้งขยะฯ และรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลติดรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 700 ใบ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตำบลทับมา ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กจ 6926 ระยอง จำนวน 8 รายการ ของกองช่อง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายทำประวัติบุคคลและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผู้เป็นคลังปัญญา จำนวน 15 ท่าน ในรูปแบบวีดีโอ โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 614 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31