เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กล ๕๙๖๑ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๙ เข้ารับการตรวจเช็คสภาพตามระยะทาง และตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๐๑๑ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๗-๐๐๐๒ เข้ารับการซ่อมแซม ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ชนิด ๒ ตอน ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๖๙๒๖ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๑-๐๐๐๑ เข้ารับการซ่อมแซม ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จำนวน ๒ หลัง สำหรับบริการผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำภาชนะเก็บขยะอันตราย จำนวน 2 กล่อง โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-44461 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 003 52 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สาธิตและฝึกปฏิบัติ สำหรับการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน จำนวน 2 รายการ โครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศ ๒ ชั้น ไป-กลับ จำนวน ๓ คัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างต่ออายุให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ http//www.thapma.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับรอบระยะเวลา 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ TOP ไม้ปาร์ติเกลบอร์ด มีที่บังหน้า ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 756 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38