เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น) ของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข 82-9703 ระยอง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 2570 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 025-58-0001 จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0078 จำนวน 1 รายการ ของสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 100 กิโลกรัม โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความเปิดโครงการ ป้ายสแตนดี้และป้ายรณรงค์แบบถือ จำนวน 3 รายการ โครงการปลูกป่าแห่งชาติ (ตามรอยพ่อ) และพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเย็บแม๊กติดแล็คซีน จำนวน 30 เล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file จัดเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป หมายเลข 452-59-0030 ของกองยุทธศาสตร์
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก ของรถบรรทุกดีเซล หมายเลข กล 5961 ระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. สายทาง รย.ถ.90111 (ซอยหอมหวาน-เกาะสะแก) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 525 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27