เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (เขาโบสถ์) ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo วันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ ตามมาตร 16 พระราชัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การวางท่อส่งน้ำในเขตถนนเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
photo เทศบาลตำบลทับมา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก กลุ่ม 608 ในชุมชน ม.2,3,5และหมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo การบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก กลุ่ม 608 ในชุมชน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่ม608 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประชาสัมพันธ์แจ้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo “น้ำ” เป็นสิ่งมีค่า มาสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ปลูกฝังคุณค่าน้ำในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo เทศบาลตำบลทับมา ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับมา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 212 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11