เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (เขาโบสถ์) ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo วันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ ตามมาตร 16 พระราชัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การวางท่อส่งน้ำในเขตถนนเทศบาลตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo เทศบาลตำบลทับมา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก กลุ่ม 608 ในชุมชน ม.2,3,5และหมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo การบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก กลุ่ม 608 ในชุมชน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่ม608 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประชาสัมพันธ์แจ้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo เทศบาลตำบลทับมา ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับมา ตั้งแต่วันที่ 14-23 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo เทศบาลตำบลทับมา ร่วมลงนามความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo เทศบาลตำบลทับมา รับประกาศเกียรติบัตรความร่วมมือกับจังหวัดระยองในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo เทศบาลตำบลทับมา จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo เทศบาลตำบลทับมา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับมา ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo เทศบาลตำบลทับมา ประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo เทศบาลตำบลทับมา รับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนองค์กร NOGEZAKA – GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 202 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11