เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับกรมชลประทานจังหวัดระยองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ [28 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลทับมา จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง [28 กันยายน 2565]
เปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร) [27 กันยายน 2565]
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทับมา ออกแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย [27 กันยายน 2565]
“มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน”ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง” [27 กันยายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับมา ออกสำรวจสภาพน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อเฝ้าระวัง [27 กันยายน 2565]
ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยื่น [26 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ [26 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่สำรวจหาจุดแตก รั่ว น้ำท่วมขังในตำบลทับมา [23 กันยายน 2565]
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [23 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 - 10 (ทั้งหมด 312 รายการ)