messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครุภัณฑ์กองคลังจำนวน ๓ รายการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน 1 โครงการ (โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ลุงบิน ซอย 8 ชุมชนบ้านเขาเโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ (1.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานหิน – สาย 36 ซอย 1 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ผ่องผาด (ป้างู) ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 3.โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง ลุงผล ซอย 1 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.90151 สัมฤทธิ์ ซอย 1 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ (-โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานหิน – สาย 36 ซอย 4 ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง/-โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ (โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทางสะพานแตง-รพช. ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทางขนาบ ซอย 1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.90128 (ซอยลุงจันทร์) ระยะที่ 2 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง /โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยป้าหงส์-ครูอัง ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ต้นโพธิ์-ทุ่งนอก ซอย 4 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยผ่องผาด ป้างู ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง/โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90030 ถนนซอย 1/2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง/โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนหนองมะหาด ซอย 3 ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแหลมมะขาม ๑๑/๒ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลทับมา และโครงการซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ม.1-ม.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ (โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนลุงผล/ถนนทวีลาภ/ถนนอยู่ดีมีสุข) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง รย.ถ.900171 (ถนนซอยนายมิ่ง) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลทับมา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำสาธารณะ สายทาง รย.ถ.90134 ถนนบ้านสอ - รพช. (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องจักรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในเทศบาลตำบลทับมา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (จำนวน 8 จุด) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5

× เทศบาลตำบลทับมา