messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[18 มกราคม 2565]
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร (8 ภาพ)[31 สิงหาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา ขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” (6 ภาพ)[22 สิงหาคม 2561]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นยุงป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ในบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านทับมา (4 ภาพ)[8 สิงหาคม 2561]
เทศบาลตำบลทับมา สืบสานปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 “อบรมหมอหมู่บ้าน” (4 ภาพ)[2 สิงหาคม 2561]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นยุงป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ในบริเวณหมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน (4 ภาพ)[31 กรกฎาคม 2561]
โครงการขยะยิ้ม (5 ภาพ)[25 กรกฎาคม 2561]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำตำบลทับมา ณ วัดเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง (4 ภาพ)[24 กรกฎาคม 2561]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขของประชาชน ในบริเวณหมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ และหมู่8 บ้านสะพานหิน (4 ภาพ)[20 กรกฎาคม 2561]
ให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย แก่ประชาชนในตำบลทับมา (5 ภาพ)[18 กรกฎาคม 2561]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ)

× เทศบาลตำบลทับมา