เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลผลการดำเนินงานที่ดีผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ระดับประเทศ ภายใต้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ [8 สิงหาคม 2565]
รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 [20 ตุลาคม 2564]
รางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) [4 ตุลาคม 2564]
โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [5 เมษายน 2564]
รางวัลทีมสุดยอดภาคตะวันออก (ทับมาโมเดล) การแข่งขันแฮกกาธอน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ประจำปี 2564 [5 เมษายน 2564]
เกียรติบัตรและโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 การพี่งพาอาศัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการในพื้นที่ [22 กุมภาพันธ์ 2564]
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 [4 ตุลาคม 2563]
รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติบุคคล [2 ตุลาคม 2563]
รางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ประจำปี 2563 [1 ตุลาคม 2563]
รางวัล ศูนย์ อปพร ดีเด่น ประจำปี 2563 [1 ตุลาคม 2563]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)