messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
รายงานผลการติดตามประเมินผลในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภายในแผนปฏิบัติการป้องกันการทิจริตของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 1 ปี ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
รายงานการดำเนินงานแผน ปปช. รอบ 1 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทับมา