เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง ขนาด 91.7x31x176 H cm. จำนวน 2 หลัง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทาง รย.ถ.90114 ซอยป้าพร ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง ซอยป้าคร ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง บ้านใน-น้ำคอก ซอย 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง ซอยชูเชิด ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง รย.ถ.90190 ลุงบิน ซอย 2 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทาง ป้าเสริญ ซอย 1 ชุมชนบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยน PRESSURE SWITCH FOR AIR COMPRESSOR COMPRESSOR OIL FOR AIR COMPRESSOR SAFETY VALVE AIR COMPRESSOR จำนวน 1 งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.แหลมไผ่ ซอย 6 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง ยางปีนตอ ซอย 3/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง ยางปีนตอ ซอย 3/1 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายทาง รย.ถ.90130 ซอยกิตติ ชุมชนบ้านทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง บ้านสอ - ข้างบ้านกำนัน ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 205 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11