เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 เมษายน 2565
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
1 มีนาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
1 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
1 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 กันยายน 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 สิงหาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
1 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 มิถุนายน 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
1 เมษายน 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 มีนาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 มกราคม 2564
insert_drive_file รายงานผลสถิติการใช้บริการ การให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1