เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน ๓๑๗ คน
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบขวด) ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕๐ โหล ในโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดทับมา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๕x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (แบบขวด) ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ แพค โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ แสตนตั้ง แบบผ้าสอดท่อ โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง และจ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่พิธีเปิดโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๓ เครื่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ป้าย ของโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) ของสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3