เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๖๒ รายการ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสายโทรศัพท์ ภายในอาคาสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา จำนวน ๑ งาน ของสำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล (เสื้อพร้อมกางเกง สกรีนเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเบอร์) และถุงเท้า จำนวน ๑๘ ชุด ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคัฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (แบบขวด ๓๕๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๗๒ แพ็ค โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระยองคัฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๔๖ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑ (จำนวน ๓ รายการ) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๔๔๖ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๑ (จำนวน ๕ รายการ) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และผูกผ้าบริเวณงาน จำนวน ๑ งาน ในโครงการกีฬาสานสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายวัสดุไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๕x๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการกีฬาสารสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสนามแข่งกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ โครงการสานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์บริเวณงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จำนวน ๖ หลัง พร้อมติดตั้ง ในโครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ รายการ โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ งาน โครงการลานกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดุริยางค์ จำนวน ๑ งาน ในโครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบขวด) ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร (จำนวน ๕๕ แพค) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการกีฬาลานสามัคคีปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก ๒๒๓๔ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๑๒ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) จำนวน ๔ เส้น ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก ๒๒๓๔ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๑๒ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2 3 4 5