เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวที จำนวน ๑ งาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณงาน จำนวน ๑ งาน ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย(GUARD RATL) สายทางสะพานหิน ซอย ๒ - เชื่อมโรงน้ำปลา ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย หน้าตลาดนัดขุนเชาว์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย ปากทางถนนสายทาง แหลมมะขาม ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ ของงานตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและแนวป้องกันการกัดเซาะ สายทางถนนข้างวัดทับมา (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จำนวน ๓๙ คน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง ถนนเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงเรียนอนุบาลทับมา หมู่ที่ ๔ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง รย.ถ.90115 (ซอยปราโมทย์) ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมูที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง ของกองการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทับมาและอาคารอเนกประสงค์บ้านทับมา หมู่ที่ ๔ และสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) ของโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7