เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
18 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
11 พฤษภาคม 2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 120
24 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทับมา เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 125
18 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
18 พฤษภาคม 2563
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
6 กุมภาพันธ์ 2563
insert_drive_file ประกาศแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
14 มิถุนายน 2562
insert_drive_file ประกาศใช้แผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
14 มิถุนายน 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
27 มีนาคม 2562
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
30 กันยายน 2561
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2561 - 2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
22 พฤศจิกายน 2559
photo ประกาศ เทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2561-2564) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
30 กันยายน 2559
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลทับมา (พศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
11 พฤษภาคม 2559
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2560-2562) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 102
30 กันยายน 2557
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลทับมา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1