messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 มกราคม 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 94
3 พฤศจิกายน 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 41
3 สิงหาคม 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 232
27 กรกฎาคม 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 111
10 พฤษภาคม 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 52
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 56
28 พฤศจิกายน 2565
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 61
18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 52
17 สิงหาคม 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 290
22 กรกฎาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 189
22 กรกฎาคม 2565
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 258
11 พฤษภาคม 2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 1081
24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทับมา เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 200
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 189
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2563 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 195
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 169
14 มิถุนายน 2562
ประกาศใช้แผนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 183
14 มิถุนายน 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 238
27 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 159
30 กันยายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลทับมา (พ.ศ.2561 - 2564) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 156
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลทับมา