messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนทบุรี
รายละเอียด : วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา มอบหมายให้นางรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนนทบุรี นำโดยนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน และนายสมบูรณ์ เฝ้ากระโทก สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เขต 4 คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รุ่น ในครั้งนี้ประกอบด้วยรุ่นที่ 2 จำนวน 120 คน มาศึกษาดูงานเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่รางวัลระดับอาเซียนด้านการจัดการมูลฝอยชุมชน มีนางรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางพิชชานันท์ บุญช่วย นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา (ตึก 5 ชั้น)
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลทับมา