เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลทับมา
รายละเอียด : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานในการส่งมอบข้าวสารให้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อผส.) ในพื้นที่ตำบลทับมาทั้ง 8 หมู่ จำนวน 610 ถุง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลทับมาต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา
ผู้โพส : admin