ชื่อเรื่อง : โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน