ชื่อเรื่อง : โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค สายทาง สะพานหิน - สาย ๓๖ ซอย ๔ ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง