ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างสายทางหนองโพรง-แหลมมะขาม ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง