ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงสนามแอโรบิค ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง