ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน จ้างเหมาช่างภาพภาพนิ่งและวิดิโอ และจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง