ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดั้ม ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๕๐ ระยองหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๐-๐๐๐๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง