ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพรรณไม้ท้องถิ่นพร้อมลวดสลิงและกิ๊ปจับลวดสลิงและสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : 7Jg1uVeFri105346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้