ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 700 ใบ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตำบลทับมา ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : PIDBcqlTue122843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้