ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ ตามมาตร 16 พระราชัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
รายละเอียด : เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ ตามมาตร 16 พระราชัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยจะจัดทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาลุงพงษ์ หมู่ที่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thapma.go.th / เฟซบุ๊ก : เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3866-3148 ,09-2895-7111
ชื่อไฟล์ : FkmBn24Tue61026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้