ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่ม608
รายละเอียด : เทศบาลตำบลทับมา ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา หมายเลขโทรศัพท์ 09-8371-9000 หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทับมา หมายเลขโทรศัพท์ 09-8371-9111
ชื่อไฟล์ : lVskbuHTue34636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้