messager
 
เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีนางสาวณัฐติรัตน์ เชิดชู ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) โดยการเล่านิทานเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ EQ และนำเทคนิคการสอนผ่านการเล่านิทานไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลทับมา โรงพยาบาลศรีระยอง และผู้แทนผู้ปกครอง มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในเด็กปฐมวัย และภาคปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ **วิทยากรโดยคุณสิริอร ผลสุข นักจิตวิทยาคลินิก และคุณณัชชา ห่วงดียิ่ง นักกิจกรรมบำบัด และทีมงาน โรงพยาบาลศรีระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลทับมา