เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลา 16.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นายกําธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมาที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมะหาด
รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นายกําธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมาที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมะหาด โดยมีนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นผู้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมออกเยี่ยมปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่บ้านกรุงไทย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปพื้นที่
ผู้โพส : admin