เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำโดย นายบรรลุ ศรีค้อ นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของเทศบาลตำบลธัญญา จำนวน 45 คน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีนางพิชชานันท์ บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นผู้บรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ผู้โพส : admin