เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการชลประทานระยองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านกรุงไทย
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 โครงการชลประทานระยองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านกรุงไทย พร้อมยกบานระบายพ้นน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่องที่สถานีสูบน้ำปลายคลองทับมา และเปิดบานประตูระบายน้ำทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลจนกว่าระดับน้ำในแม่น้ำระยองและคลองทับมา จะเข้าสู่สภาวะปกติ
ผู้โพส : admin