เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมา
รายละเอียด : วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับมา มีการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งที่ 5 รายวิชาโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การเล่นดนตรีด้วยอังกะลุง และการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับมา
ผู้โพส : admin