เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยนางรมสู่ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยนางรมสู่ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนางสมาภรณ์ กสิพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชีววิทยาและนิเวศวิทยาของยุง, โรคที่เกิดจากยุงลาย อาการและวิธีป้องกัน, การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ทำผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายจากเปลือกหอยนางรมและสมุนไพรท้องถิ่น เรื่อง เม็ดฟู่สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย ธูปสมุนไพรไล่ยุงและโลชั่นกันยุง วิทยากรโดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ รองคณะบดีบริการวิชาการและนวัตกรรม และคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนที่มีความสนใจ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา
ผู้โพส : admin