เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในตำบลทับมาอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 และการบริหารการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรโดยนายวัชพล สารสอน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และนายปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ผู้โพส : admin