เทศบาลตำบลทับมา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Social-Network
facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 39
เดือนนี้24,373
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)164,527
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลทับมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [20 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลทับมา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายกับการทำงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
นายประเสริฐ วงษ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา
เบอร์โทร : 0-3866-3111
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมบัญชีกลาง
รายงาน
กิจการสภา
ศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภค
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตำบลทับมา
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลทับมา
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับตำบล ทต.ทับมา
ศูนย์พัฒนา
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทับมา
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลทับมา
ระบบศูนย์
ข้อมูลเลือกตั้ง
การบริหาร
จัดการขยะเทศบาลตำบลทับมา
ติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2895-7222

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลทับมา